ง่าย...ยาก...???

posted on 30 Apr 2015 15:55 by metta in Hopeful directory Knowledge, Diary
 
 
 

ง่าย...ยาก...??? 

ง่าย... ที่จะหาที่อยู่ในสมุดโทรศัพท์  ยาก... ที่จะหาที่อยู่ในใจคน 

ง่าย... ที่จะตัดสินความผิดของผู้อื่น  ยาก... ที่จะยอมรับความผิดของตนเอง 

ง่าย... ที่จะพูดโดยไม่คิด  ยาก... ที่จะยั้ง ลิ้นของตน 

ง่าย... ที่จะทำให้คนที่รักเราเจ็บ  ยาก... ที่จะรักษาบาดแผล 

ง่าย... ที่จะขอการอภัย  ยาก... ที่จะให้อภัยผู้อื่น 

ง่าย... ที่จะตั้งกฎเกณฑ์  ยาก... ที่จะทำตามกฎเกณฑ์ 

ง่าย... ที่จะฝัน  ยาก... ที่จะต่อสู้เพื่อความฝัน 

ง่าย... ที่จะอวดชัยชนะ  ยาก... ที่จะพ่ายแพ้อย่างสง่า 

ง่าย... ที่จะชื่นชมพระจันทร์ข้างขึ้น  ยาก... ที่จะเห็นพระจันทร์ข้างแรม 

ง่าย... ที่จะสนุกสนานกับชีวิต  ยาก... ที่จะให้คุณค่าแท้จริงของชีวิต 

ง่าย... ที่จะให้คำสัญญา  ยาก... ที่จะทำตามคำสัญญา 

ง่าย... ที่จะบอกว่ารัก  ยาก... ที่จะแสดงออกว่ารักจริง 

ง่าย... ที่จะวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น  ยาก... ที่จะปรับปรุงตัวเอง 

ง่าย... ที่จะทำผิด ยาก... ที่จะเรียนรู้จากความผิดนั้น 

ง่าย... ที่จะคิดปรับปรุง  ยาก... ที่จะลงมือกระทำ 

ง่าย... ที่จะรับ  ยาก... ที่จะให้ 

^___^


ง่าย... ที่จะอ่านตั้งแต่บรรทัดแรก..... 
ยาก... ที่จะเข้าใจทุกบรรทัดที่อ่านและปฏิบัติได้ 

"
 

บางที...เรื่องที่ยาก...อาจกลายเป็นง่าย... 
ถ้าเข้าใจและ...เลือกที่จะทำ...อย่างเต็มใจ 
เพราะในอุปสรรคต่างๆนั้น...มักมีรางวัลซ่อนอยู่เสมอ... แต่ความจริงแล้ว...ในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ง่าย...หรือยากจนเกินไป… 
เพราะถ้าอะไรง่ายไปหมด...แล้วพจนานุกรมจะมีคำว่ายากไว้ทำไม... 
Whatever it is easy or difficult...up to your perspective. 
There maybe some gifts hiding in those difficulties! 

Comment

Comment:

Tweet