รายการพื้นที่ชีวิต

posted on 26 Jan 2015 17:04 by metta in Hopeful directory Knowledge, Diary
รายการพื้นที่ชีวิต  ตอนมูลนิธิฉือจี้ครับพี่ซันนี่และเพื่อนธรรมทุกท่าน

วันนี้พระมหาทวีป  เทศนาธรรมกล่าวถึงมูลนิธิฉือจี้ ซึ่งท่านประทับใจที่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมที่ไต้หวัน 

https://www.youtube.com/watch?v=1L3c0bP7h-M&feature=youtube_gdata_player

 

เว็ปไซด์วัดญาณเวศกวัน รวบรวมธรรมบรรยายและธรรมนิพนธ์ของท่านเจ้าคุณพระพรหมคุณาภรณ์ไว้ทั้งหมด  สามารถค้นคว้า เพื่อฟังธรรม อ่านธรรมท่านได้ครับ

 http://www.watnyanaves.net/th/home

 

 7 Mahatma Gandhi’s Quotes for Happiness

มหาตมะ คานธี … วีรบุรุษผู้ต่อสู้เรียกร้องเสรีภาพจนอินเดียได้รับเอกราชจากอังกฤษ ท่านเปลี่ยนความโกรธแค้นของประชาชนเป็นการให้อภัย และแม้จะถูกคุกคามเอาชีวิต ก็ยังคงยืนยันที่จะต่อสู้อย่างสงบ หลายครั้งช่วงเวลาที่เลวร้ายผ่านพ้นไปได้เพราะการมองโลกในแง่ดี

คมคำ และแนวคิดดีๆ ในการสร้างความสุขในชีวิต ผ่านมุมมองและการมองโลกแบบมหาตมะคานธี 7 ประการ 

 1.ทุกอย่างในโลกนี้มีสองด้าน ทั้งสร้างความทุกข์และให้ความสุข จงเลือกมองเฉพาะด้านที่สวยงาม ใช้เวลากับมันเพื่อสร้างความอิ่มเอมใจ ส่วนอีกด้านจงมองผ่านและเก็บไว้เป็นบทเรียน

2.ความคิดเป็นสิ่งวิเศษ จงคิดแต่สิ่งที่ดีงาม เพราะผลตอบแทนที่ได้รับจะงดงามเช่นเดียวกัน 

3.เราไม่อาจสร้างความพอใจให้แก่ทุกคน เพราะหากทำเช่นนั้น สุดท้ายจะไม่สามารถสร้างความพอใจให้ใครได้เลย จงซื่อสัตย์กับตัวเอง รับฟัง โต้แย้งด้วยเหตุผลและยึดมั่นในสิ่งที่ดีงาม 

4.เผชิญหน้ากับคำตำหนิ หากผู้ใดกลัวหรือมัวแต่หลีกหนี ย่อมไม่มีวันทำงานสำคัญใดๆ ได้ จงรับแต่สาระที่เขามอบให้ ปล่อยอารมณ์ให้ผ่านเลยไป คิดเพื่อแก้ไขและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด 

5.คนอื่นเท่านั้นที่มองเห็นหลังของเรา เมื่อมองไม่เห็นแผ่นหลังฉันใด ย่อมมองไม่เห็นความผิดของตนเองฉันนั้น จงฟังคำแนะนำจากผู้อื่นแล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

6.พูดให้น้อยลง คิดให้มากขึ้น จงหาข้อมูลให้มาก คิดก่อนพูด เพราะความนุ่มนวลและความสุขุมเป็นสัญลักษณ์ที่แท้จริงของความสำเร็จในชีวิต 

7.ศรัทธาในตัวเอง ที่ใดมีศรัทธา ที่นั่นย่อมไม่มีความสิ้นหวัง จงมองเป้าหมายมากกว่ามองอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างทาง 

 

บุญ          เป็นที่พัก 

คู่รัก         เป็นที่พิง 

พระธรรม  เป็นที่พึ่ง 

นิพพาน    เป็นที่หลุดพ้น

 

 มีสติน้อย  จะเก็บใจไว้ที่ปาก

มีสติมาก  จะเก็บปากไว้ที่ใจ

 

 แต่ละคนย่อมมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เสมอไม่มากก็น้อย

ฉะนั้น จงมีเมตตาต่อกันและกัน

ดีกว่าที่จะแตกแยกกัน

ว่ามึงเป็นมึง  กูเป็นกู

...ท่านพุทธทาสภิกขุ

 

อดีตที่ผิดพลาด

ไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องลืม

แต่ต้องนำมาใช้ประโยชน์

คือต้องนำมาใช้เป็นบทเรียน

ไม่ใช่นำมาไว้ทำร้ายตัวเอง

 

แบกไว้  มันก็หนัก

วางไว้   มันก็เบา

ยึดไว้    มันก็ทุกข์

สุขได้   เพราะปล่อยวาง

 

อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อเราเช่นไร

ก็ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นนั้น

 

 จะไปแก้อดีตไม่ได้

เพราะมันผ่านไปแล้ว

ไม่สามารถจะกลับคืนมาได้

นอกจากแก้ไขตนเอง

ในปัจจุบันนี้เท่านั้น

คือหยุดทำในสิ่งที่ไม่ดีนั้นต่อไปอีก

 

การแก้ตัวที่ชั่วร้ายที่สุด

คือการโยนความผิดให้คนอื่น

บุญรักษาครับ

 

ถวิล  พัวภูมิเจริญ
  ธีรสิทธิ์  อมรแสนสุข

Comment

Comment:

Tweet